Вовед во електронското застапување и неговото значење