Која е разликата помеѓу додавањето и претплатата на Snap?